MAŁE PROJEKTY

Tytuł zadania:

Wyposażenie Domu Kultury w Golinie pełniącego rolę świetlicy wiejskiej, w sprzęt nagłośnieniowy podnoszący poziom prowadzonej działalności edukacyjnej i animacji kulturalnej, w społeczności wiejsko - miejskiej.

Cel zadania:

Celem zadania jest poszerzenie oferty kulturalnej dla dzieci i młodzieży, grup nieformalnych oraz środowisk twórczych, poprawa jakości pracy Domu Kultury, zwiększenie oferty kulturalnej poprzez wielofunkcyjne wykorzystanie sceny oraz sali wielofunkcyjnej do organizacji warsztatów, wernisaży, pokazów, wystaw, zajęć tanecznych, aktywizacja środowiska wsi poprzez wznowienie działań z zakresu edukacji kulturalnej w świetlicach wiejskich, pozyskanie nowych odbiorców, uczestników spektakli teatralnych, muzycznych oraz innych wydarzeń kulturalnych, dostosowanie domu kultury do wymogów stawianych przez rozwój nowych technologii i wysokich oczekiwań społecznych

Całkowity koszt relizacji zadania: 22 974,00zł