MAŁE PROJEKTY

TYTUŁ ZADANIA: Będzie się działo, będzie radośnie - rozwój aktywności lokalnej poprzez doposażenie  Orkiestry Dętej OSP Golina działającej przy Domu Kultury w Golinie w instrumenty muzyczne oraz szkolenie w zakresie gry na instrumentach muzycznych dla mieszkańców Gminy Golina, w społeczności wiejsko - miejskiej.

CELE OPERACJI: Celem zadania jest poszerzenie oferty kulturalnej dla dzieci i młodzieży, grup nieformalnych oraz środowisk twórczych, poprawa jakości pracy Domu Kultury, zwiększenie oferty kulturalnej poprzez zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych, wzrost umiejętności i kwalifikacji mieszkańców poprzez zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej oraz przeprowadzenie szkoleń z nauki gry na instrumentach.

Realizacja operacji umożliwiłaby kontynuację lokalnych tradycji poprzez występy orkiestry na uroczystościach lokalnych, patriotycznych i imprezach promocyjnych jak również popularyzacji tradycji i zwyczajów lokalnych w szerszym wymiarze, docierając do coraz to większej liczby odbiorców. Ponadto realizacja zadania przyczyni się do kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczjów.

 

CAŁKOWITY KOSZ REALIZACJI ZADANIA: 65 150,00 ZŁ