III Międzynarodowy Plener Rzeźbiarko-Malarski za nami

Dłuta i pędzle w dłoń

III Międzynarodowy Plener Rzeźbiarko-Malarski za nami….

 

W dniach 1-7 września 2014 roku w Muzeum Rzemiosła Artystycznego w Węglewie odbywa się już III Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarki, który skupia 12 profesjonalnych artystów z kraju i z zagranicy  w tym:  ośmioro rzeźbiarzy, czterech malarzy i siedmioro uczestników warsztatów przeprowadzonych w trakcie pleneru  oraz seniorzy i dzieci z pobliskich szkół .Atrakcją pleneru jest rzeźba w kamieniu wykonywana przez profesjonalną artystkę z Ukrainy.
W tym roku hasło przewodnie artystów brzmiało "Ginące zawody, tradycja i obyczaje na wesoło".

Pomysł zorganizowania tematycznego pleneru  podała mieszkanka Węglewa Kolonii Stanisława Jasiczek (komisarz pleneru), która pierwszą edycję imprezy zorganizowała w 2011 roku i co roku przedsięwzięcie  organizowane jest coraz to z większym rozmachem i cieszy się coraz większym zainteresowaniem okolicznych mieszkańców.

Rzeźba monumentalna napawa zdumieniem, fascynujący jest efekt ciężkiej pracy rzeźbiarza, który wkłada w wykonanie dzieła sporo czasu i wiele wysiłku. Artyści najpierw pracują ciężkimi piłami mechanicznymi, którymi są wykonywane zarysy brył. Szczegóły natomiast wymagają dłuższego czasu i wtedy artystom  potrzebne są  lekkie, precyzyjnie pracujące maszyny. Podczas tygodnia pracy Muzeum wzbogaciło się o następujące rzeźby przedstawicieli ginących zawodów: kominiarz, kobieta z kierzynką, garbarz, , siewca, żniwiarka, kołodziej, hutnik oraz rzeźba z kamienia.
Malarstwem i sztuką zajmują się artyści. Są to ludzie wrażliwi na sztukę, widzący to co niedostrzegalne. Tworząc wnoszą dzieła, które pozwalają   podziwiać  piękno okolicy i utrwalają w swoich pracach piękne zabytki Gminy Golina. Artyści biorący udział w plenerze to: Zofia Wawrzyniak, Anna Wąsikiewicz, Marzena Cierzniak, Stanisława Jasiczek.

W trakcie trwania imprezy odbył się konkurs na najpiękniejszą rzeźbę wykonaną podczas wydarzenia. Organizatorzy postanowili przyznać trzy miejsca oraz wyróżnienia: I miejsce- Natlia Leykina (Ukraina), II miejsce - Leszek Krzemiński (Polska Bierutów), III miejsce – Dawid Pietras (Polska Piechowice), a wyróżnienia otrzymali: Łukasz Zabłocki (Polska Lututów), Grzegorz Michlak (Polska Trzcinica), Marek Nuszkiewicz (Polska Rychwał).

Ponadto Starosta Powiatu Konińskiego Małgorzata Waszak przyznała dwie nagrody specjalne dla Jana Pawłowskiego (Polska Włodawa) i Andrzeja Mirończuka ( Polska Jabłoń) za przeprowadzone warsztaty z ginących zawodów. Prezydent Miasta Konin Józef Nowicki przyznał nagrodę Andrzejowi Lochowi.

W trakcie pleneru  w codziennych zajęciach  warsztatowych uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach oraz z innych szkół powiatu. Były to zajęcia z rzeźby, ceramiki i malarstwa koronkarstwa. Serdecznie podziękowania dla Dyrekcji oraz nauczycieli zaangażowanych w udział w projekcie.

Plener rzeźbiarsko-malarski  promuje nie tylko prace rzeźbiarzy i malarzy. Jego celem jest  również zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na piękno sztuki charakterystycznej dla  różnych regionów Polski i promocja walorów historycznych, a także uczulenie młodzieży na lokalną wypowiedź artystyczną oraz promocja turystyczna regionu.

6 września o godz.17:00 odbędzie wernisaż wystawy prac artystów podczas, którego mogliśmy oglądać prace będące pokłosiem pleneru.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Stowarzyszenie Tradycja w Węglewie Kolonia, Gmina Golina oraz Dom Kultury w Golinie .

 

Projekt został współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

Organizatorzy dziękują wszystkim życzliwym osobom, przedsiębiorcom, sponsorom, darczyńcom za wszelką pomoc w organizacji  pleneru, wolontariuszom i lokalnym stowarzyszeniom OSP Węglew, Kawnice, Bank Żywności, Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi.