II edycja CDEW

II edycja CDEW

Szkicowali postaci do projektu

Realizacja założeń projektuCyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan” w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie w toku. Jednym z nich były warsztaty plastyczne w miejscowym Domu Kultury. Dzieci z drugiej grupy pod kierunkiem instruktor Teresy Ewy Rożek wykonały piękne szkice. Przedstawiały one portrety Tadeusza J. Nowickiego (przedstawiciel Batalionów Chłopskich) i ks. Edwarda Goca (budowniczy przedwojennego kościoła), których życie i działalność stanowią podstawy biogramów do „Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan”.

Wszystkie działania drugiej grupy ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie koordynuje Przemysław Ciesielski.

Więcej o projekcie na: www.spgolina.edu.pl