NAKRĘCONA GMINA - podsumowanie projektu

20 listopada  CKiS w Koninie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Warsztaty filmowe i telewizyjne NAKRĘCONA GMINA – edukacja artystyczna młodzieży”. Wzięli w nim udział uczestnicy projektu – młodzież gimnazjalna z Goliny, Tuliszkowa i Starego Miasta – oraz zaproszeni przez nich goście: wychowawcy, dyrektorzy szkół, wójtowie i burmistrzowie gmin należących do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”. Na spotkaniu zaprezentowane zostały produkcje filmowe (reportaże, reklamówki) zrealizowane przez młodzież podczas warsztatów, wyemitowane zostały także przygotowane przez uczniów spoty reklamujące gminy. Dopełnieniem spotkania była część artystyczna przygotowana przez młodych artystów, utalentowanych mieszkańców w/w gmin.
Organizatorami projektu byli: Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” oraz Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Projekt został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Źródło: CKiS Konin